28% تخفیف

فرش ماشینی

طرح ROG006عرضي نمونه 1

سایز: 1/5*2/30  متر | شانه: 320  | تراکم: 2000
 
كد كالا: J0140506