28% تخفیف

فرش ماشینی

طرح ROG017عرضي نمونه 1

سایز: 9 متر | شانه: 320  | تراکم: 2000
 
كد كالا: J0021601