25% تخفیف

فرش ماشینی

طرح HM004 نمونه 1

سایز: 1/5*2/25 متر | شانه: 1200  | تراکم: 3600
 
كد كالا: L0042013