30% تخفیف

فرش ماشینی

طرح ايليا

سایز: 9 متر | شانه: 1000  | تراکم: 3000
 
كد كالا: 26B02020311