25% تخفیف

فرش ماشینی

طرح MAB051 نمونه 1

سایز: 1/5*2/25 متر | شانه: 700  | تراکم: 2100
 
كد كالا: D0045303