25% تخفیف

فرش ماشینی

طرح AB27 نمونه 2

سایز: 12 متر | شانه: 700  | تراکم: 2550
 
كد كالا: C0013510