28% تخفیف

فرش ماشینی

طرح ROG012عرضي نمونه 1

سایز:  6متر | شانه:  320 | تراکم: 2000
 
كد كالا: J0031108