22% تخفیف

فرش ماشینی

طرح AB26 نمونه 1

سایز: 6 متر | شانه: 700  | تراکم: 2550
 
كد كالا: C0034213