28% تخفیف

فرش ماشینی

طرح ROG022 عرضي

سایز: 9 متر | شانه: 320  | تراکم: 2000
 
كد كالا: J2022109