28% تخفیف

فرش ماشینی

طرح ROG023عرضي نمونه 1

سایز: 6 متر | شانه: 320  | تراکم: 2000
 
كد كالا: J0032210