28% تخفیف

فرش ماشینی

طرح ROG015عرضي نمونه 1

سایز: 1/5*2/30 متر | شانه: 320  | تراکم: 2000
 
كد كالا: J0141401