28% تخفیف

فرش ماشینی

طرح ROG005عرضي نمونه 1

سایز: 1/5*2/30 متر | شانه:  320 | تراکم: 2000
 
كد كالا: J0140401